Засідання педагогічною студії вихователів різновікових груп НВО та НВК

Пізнавальна актив­ность дошкільників – одна з найактуальніших тем, оскільки активність є необхідною умовою формування розумових якостей дошкільників, їх самостійності, ініціативності. Є одним з важливих напрямків в роботі з дітьми дошкільного віку. Сьогодні педагог має у своєму розпорядженні цілий арсенал засобів для оптимізації освітнього процесу та особистісного розвитку кожної дитини.

Організавація пізнавальнії діяльності дітей – це тема засідання педагогічною студії вихователів різновікових груп НВК та НВО, яке відбулося 27.02.2019 р. на базі Томилівського НВО (директор Горбишева Н.В.).
Мета заходу – сприяти підвищенню
 професійної компетентності педагогів щодо  формування пізнавальної активності у дітей, творчого підходу до підбору методів, форм та прийомів в її реалізаці. Вихователі Петренко Т.В., Артамонова Т.В.не просто поділилися власним досвідом з упровадження цієї технології, але й практично продемонстрували це на прикладі занять у старшій різновіковій групі «»у молодшій – „”.
Бойко Л.Я., методист ІМЦ, у своєму виступі-презентації «Шляхи вдосконалення пізнавального розвитку дитини дошкільного віку» акцентувала увагу на тому, що  джерелом пізнавального розвитку дитини є навколишній світ і соціальний досвід у їх нерозривній єдності. Дитина у процесі життєдіяльності засвоює соціальний досвід, набуває знань, умінь та навичок, вчиться активно пізнавати світ: встановлювати зв’язки між різними подіями, явищами, предметами, експериментувати, моделювати.

Учасники засідання презентували свій досвід роботи та обговорили проблему «Чинники успішної активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку» під час гри «Мікрофон».
Підбивши підсумки засідання, методист ІМЦ Бойко Л.Я. та керівник МО вихователів Дмитрук А.В. надали вихователям району методичні рекомендації щодо формування пізнавальної активності дітей.
Учасники методичного заходу дійшли висновку, що саме головне це побудова освітнього процесу за особистісно орієнтованою моделлю взаємодії педагога з дітьми та створення предметно-розвивального середовище, з урахування інтересів кожної дитини.